Luni, 11 Decembrie 2023

Spitalul Bolintin


Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.

Bugetul de venituri si cheltuieli 2009

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

TOTAL UNITATE - 2009 ANEXA 1

nr

crt

Capi

tol

Sub

cap

Para

graf

Denumirea indicatorilor

Prevederi

an 2009

1       Total venituri proprii 7059,76
2       I. Venituri curente 7059,76
3       C. Venituri nefiscale  
4 30.1     C1 Venituri din proprietate 192,0
5   05   venituri din concesiuni si inchirieri 3,7
6   50   alte venituri din proprietate 188,3
7       C2 Vanzari de bunuri si servicii  
8 33.1     Venituri din prestari servicii si alte activitati 6325,88
9   08   venituri din prestari servicii  
10   16   venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa  
11   20   venituri din cercetare  
12   21   venituri din contractele cu casele de asigurari de sanatate *) 6325,88
13   50   alte venituri din prestari servicii si alte activitati **)  
14 37.10     Transferuri voluntare altele decat subventiile  
15   01   donatii si sponsorizari  
16   50   alte transferuri voluntare  
17     05 alte transferuri voluntare  
18       II. Venituri din capital  
19 39.1     venituri din valorificarea unor bunuri  
20   01   venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice  
21   04   venituri din privatizare  
22   50   alte venituri din valorificarea unor bunuri  
23       IV. Subventii 541,88
24 42.10     subventii de la bugetul de stat 541,88
25     11 subventii de la bugetul de stat pentru spitale 518,38
26       programe nationale de sanatate 21,14
27       investitii, in conditiile legii  
28       reparatii capitale  
29       actiuni sanitare 497,24
30       aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta  
31       alte cheltuieli  
32 43.10     Subventii de la alte administratii 23,50
33   9  

subventii pentru institutii publice- sume alocate din bugetul cons tutun, din

contrib pt prod, importul, publicitatea produse tutun, alcool

23,50
34 44.10     Infrastructura sanitara  
35       programe nationale de sanatate  
36       subventii de la bugetele locale pentru spitale  
37       infrastructura sanitara  
38       bunuri si servicii  
39 titlu art alin denumirea indicatorilor  
40       II. Total cheltuieli din venituri proprii 7840,76
41       01 cheltuieli curente 7686,76
42 10.00     10. Titlul I Cheltuieli de personal 5743,93
43   01   cheltuieli salariale in bani 4286,99
44     01 salarii de baza 2430,55
45     02 salarii de merit 0,00
46     03 indemnizatii de conducere 27,74
47     04 spor vechime 425,56
48     05 spor pt conditii de munca, spor noapte 392,40
49     06

alte sporuri( spor ture,CFP,titlu doctor, sarbat legale,-celalalt

personal inafara medicilor-

spor calculator

365,90
50     07 ore suplimentare 0,00
51     08 fond de premii 166,27
52     09 prima de vacanta 0,00
53     10 fond pt posturi ocupate prin cumul 0,00
54     11 fond aferent platii cu ora (garzi in timpul saptamanii+garzi sarbatoare) 461,00
55     12 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 0,00
56     13 inemnizatii de delegare 0,00
57     14 inemnizatii de detasare 0,00
58     15 alocatii pt transportul la si de la locul de munca 0,00
59     16 alocatii pt locuinte 0,00
60     30

alte drepturi salariale in bani (primele zile CM suportate

de angajator), prima de stabilitate

17,57
61   02   Cheltuieli salariale in natura 297,80
62     01 tichete de masa 297,80
63     02 norme de hrana  
64     03 uniforme si echipament obligatoriu  
65     04 locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa  
66     05 transportul la si de la locul de munca  
67     30 alte drepturi salariale in natura  
68   03   Contributii 1159,14
69     01 contributii pt asig sociale de stat 870,30
70     02 contrib pt asig de somaj 22,34
71     03 contrib pt asig sociale de sanatate 220,68
72     04 contrib asig pt aacid munca si boli profesionale 13,85
73     05 prime asig viata platite de angajator pt angajati 0,00
74     06 contr pt concedii si indemnizatii 31,97
75     07 contrib constituire fond de garantare 0,00
76 20.00     20. Titlul II bunuri si servicii 1942,83
77   01   Bunuri si servicii 976,76
78     01 furnituri de birou 22,24
79     02 materiale pt curatenie 11,23
80     03 iluminat,incalzit,forta motrica 450,83
81     04 apa,canal,salubritate 128,22
82     05 carburanti,lubrifianti 18,52
83     06 piese de schimb 1,96
84     07 transport 0,00
85     08 posta,telecomunicatii,radio,tv, internet 32,61
86     09 materiale si prestari servicii cu caracter functional 0,00
87     30

alte bunuri si servicii pt intretinere si

functionare

311,15
88   02   Reparatii curente 6,00
89   03   Hrana 190,00
90     01 hrana pentru oameni 190,00
91     02 hrana pt animale  
92   04   medicamente si materiale sanitare 613,97
93     01 medicamente 372,34
94     02 materiale sanitare 155,46
95     03 reactivi 53,97
96     04 dezinfectanti 32,20
97   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar 50,00
98     01 uniforme,echipament 0,00
99     03 lenjerie si accesorii de pat 0,00
100     30 alte obiecte de inventar 50,00
101   06   Deplasari, detasari, transferari 1,1
102     01 deplasari interne, detasari, transferari 1,1
103     02 deplasari in strainatate  
104   09 09 Materiale de laborator 0,00
105   10 10 cercetare-dezvoltare  
106   11 11 carti,publicatii,materiale documentare  
107   12 12 consultanta si expertiza 1,00
108   13 13 pregatire profesionala 3,00
109   14 14 protectia muncii 3,00
110   25 25 chelt judiciare si extrajudiciare pt interesele statului  
111   30 30 alte cheltuieli 98,00
112     01 reclama si publicitate  
113     03 prime de asigurare non viata  
114     04 chirii  
115     09 executarea silita a creantelor bugetare  
116     30 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 98,00
117 30     Titlul III Dobanzi  
118   03   alte dobanzi  
119     05 dobanzi la operatiuni de leasing  
120 70     70. Cheltuieli de capital 0,00
121 71     71. Titlul X Active nefinanciare 0,00
122   01   Active fixe 0,00
123     01 constructii  
124     02 masini,echipamente, mijloace de transport  
125     03 mobilier, aparatura birotica si alte active corporale  
126     30 alte active fixe  
127 71 03   reparatii capitale aferente activelor fixe  
128       Cheltuieli pentru fondul de dezvoltare 154,00
129 71 01 02 masini,echipamente si mijloace de transport 148,00
130     03 mobilier,aparatura birotica si alte active corporale  
131     30 alte active fixe ( inclusiv reparatii capitale) 6,00
132       din cheltuieli totale  
133 cap

sub

cap

para

graf

   
134 66.10     Sanatate  
135   04   servicii medicale ambulator  
136     02 asistenta medicala pt specialitati clinice  
137     50 alte serv medicale ambulatorii  
138   05   Servicii de urgenta prespital si transp sanitar  
139   06   serv medicale in unitati sanitare cu paturi  
140     01 spitale generale  
141     06 sanatorii balneare si de recuperare  
142   10  

Cercetare aplicativa si dezvoltare

expeimentala in sanatate

 
143   50   alte chelt in domeniul sanatatii  
144     01 activ ergoterapie in unit sanitare  
145     50 alte institutii si actiuni sanitare  
253       II.2. Cheltuieli din subventii de la bugetul de stat  
254 ttl art aln      
255       01 cheltuieli curente  
256 10     Titlul I cheltuieli de personal  
257 20     Titlul II bunuri si servicii  
258 70     TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL  
259 cap

sub

cap

par    
260       din chelt totale  
261       sanatate  
262   04   serv medicale ambulator  
263     02 asistenta medicala pt specialitati clinice  
264     50 alte serv medicale ambulatorii  
265   05   serv de urg prespital si transp sanitar  
266   06   asistenta medicala in unit sanitare cu paturi  
267     01 spitale generale  
268     06 sanatorii balneare si de recuperare  
269       II.3. Cheltuieli din subventii de la bugetul local  
270 ttl art aln    
271       01. chelt curente  
272   10   Titlul I chelt de personal  
273   20   Titlul II bunuri si servicii  
274   70   Titlul 70 Chelt de capital  
275       Din cheltuieli totale  
276 cap

sub

cap

par    
277       Sanatate  
278   04   serv med ambulator  
279     02 asist medicala spec clinice  
280     50 alte serv med ambulatorii  
281   05   serv urg prespital si transp sanitar  
282   06   asist medicala in unit sanitare cu paturi  
283     01 spitale generale  
284     06 sanatorii balneare si de recuperare  
285      

II.4. Cheltuieli din sume alocate din bugetul constituit din

contrib cu prod,importul,publicitatea produse tutun,alcool

 
286       01. cheltuieli curente  
287   10   Titlul I chelt de personal  
288   20   TitlulII bunuri si servicii  
289   71   Titlul 70 cheltuieli de capital  
290       din cheltuieli totale  
291 cap

sub

cap

par    
292       Sanatate  
293   04   serv med ambulator  
294     02 asist medicala pt spec clinice  
295     50 alte serv medicale ambulatorii  
296   05   serv urg prespital si transp sanitar  
297   06   asist med in unit sanitare cu paturi  
298     01 spitale generale  
299     06 sanatorii balneare si de recuperare  
300       Excedent din anul curent  
301       deficit din anul curent  
302       Excedent din anul precedent 781,00
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Internare interventii chirurgicale/nasteri

Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...

Contact spital

Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...