Luni, 22 Iulie 2024

Spitalul Bolintin


Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, este amplasat in zona de nord a judetului Giurgiu. Profilul de activitate al spitalului este asistenta medicala spitaliceasca continua si de zi pentru pacienti de tip acut si asistenta medicala ambulatorie specialitati clinice si paraclinice, deservind o populatie de circa 90 mii locuitori, dispersati pe raza a 15 localitati. Regimul de lucru este de 24 ore/zi, 365 zile/an.

Noutati

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE COOKIE-URI

   

       1. Informare privind cookie-urile

       2. Politica privind confidențialitatea datelor

CONTINUAREA NAVIGĂRII PE ACEST SITE REPREZINTĂ ACCEPTUL DUMNEAVOASTRĂ  CU PRIVIRE LA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE, COLECTAREA DATELOR IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

 ANUNT

SPITALUL RECRUTEAZA IN VEDEREA INCADRARII DIRECTE FARA CONCURS PE DURATA DETERMINATA MAX 30 ZILE, CU POSIBILITATE PRELUNGIRE PE DURATA STARII DE ALERTA, CONF. ART. 27 DIN  L. 55/2020, 1 MEDIC SPECIALIST  PEDIATRIE IN CABINET AMBULATOR INTEGRAT, PENTRU 1/2 NORMA, CU POSIBILITATE DIRIJARE ACTIVITATE CLINICA IN SECTIE SI COMPARTIMENT NEONATOLOGIE;

DACA SUNT MAI MULTE CERERI, SE VA EFECTUA SELECTIE DE DOSAR;

INFORMATIILE NECESARE, ACTE, CONDITII DEPUNERE DOSAR LA: SERV. RUNOS, IN PERIOADA 25.08-30.08.2021, INTRE ORELE: 09-15.

TEL 0246273049, 0786119563;

CONSTITUIE AVANTAJ: ABILITATI/EXPERIENTA DE REANIMARE NEONATALA, ASISTAREA/INGRIJIREA NOU NASCUTULUI, CONSILERE MAME.

 

ANUNT DAT DE MANAGEMENT SPITAL BOLINTIN.

Reguli_preventive

 

ANUNŢ DONAŢII/SPONSORIZĂRI

 

                                In contextual actual de epidemie cu noul coronavirus SARS-CoV-2, Spitalul Orasenesc Bolintin Vale CIF: 4352689,va solicita pe aceasta cale sprijinul  constand in materiale sanitare, dezinfectanti, echipamente de protectie, medicamente, alte materiale de  stricta necesitate, pentru protectia personalului spitalului si limitarii raspandirii acestui virus.

Sponsorizarile in LEI se pot face in contul IBAN:  RO03TREZ32221F370100XXXX, deschis la Trezoreria Bolintin Vale.

 Model de contract .pdf  AICI   si format editabil  .doc  AICI

Va multumim!

 

 

 

 STIRI INTERNE SPITAL ȘI ARTICOLE PUBLICATE

ANUNTURI ANGAJARE/PROMOVARE

 

 

  

ANUNŢ
 
            Spitalul Orasenesc Bolintin Vale organizeaza concurs pentru ocuparea functiei deDIRECTOR FINANCIAR –CONTABIL, persoana fizica.        Concursul se va desfasura in perioada 18.09 - 24.09.2015 , la sediul spitalului din loc. Bolintin Vale , str. Intrarea Republicii nr. 5 , jud.Giurgiu,  dupa cum urmeaza:
1- Test-grila de verificare a cunostintelor (timp maxim 2 ore)-eliminatoriu: 18.09.2015, ora 9ºº ;
2- Sustinerea proiectului de management (timp de prezentare maxim 30 minute): 22.09.2015, ora 12ºº ;
3- Interviu de selectie: 24.09.2015, ora 15ºº .
               Orele, pentru sustinerea proiectului si a interviului de selectie, pot suferi modificari anuntate in prealabil,  in functie de numarul de candidati .
              La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de selectie:
a)sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lunga durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă in profil economic ;
b) au cel puţin 12 ani vechime în specialitatea studiilor din care 10 ani specialitate in evidenta financiar-contabila si cel putin 1 an in functii de conducere financiar –contabile ( sef- serviciu, contabil-sef, director financiar – contabil);
c) au domiciliul stabil in Romania ;
d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
f) nu au vârsta de pensionare, conform  Legii nr. 263/ 2010  privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
g) deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi,precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.
Dosarele de inscriere se depun la biroul Resurse Umane, pana la data de 10.09. 2015.
        I. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere ;
b) copie dupa actul de identitate ;
c) copie legalizata  de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinta  care sa ateste vechimea  în  specialitatea studiilor economice, adeverinta pentru dovedirea vechimii in functiile exercitate  in domeniul evidentei financiar –contabile  si adeverinta pentru  dovedirea vechimii in functiile de conducere in domeniul financiar –contabil  ( se poate depune copie carnet de munca daca sunt mentionate perioadele respective cu mentiunea ,,conform cu originalul ,,   adeverintele mentionate in copie legalizata sau original pentru verificare si certificare) ;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta participarea la programe de perfectionare, efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate în functie de postul pentru care concureaza;
h) declaratie pe proprie raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
i) adeverinta eliberata de medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil ;
j) proiectul/ lucrarea  de management;
k) chitanta de plata a taxei de participare la concurs 300 lei;
l)copie certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi,precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;
m) aprobarea managerului ;
n)avizul consiliului de administratie al spitalului.
     Comisia de concurs, în termen de cel mult doua zile de la finalizarea înscrierilor, studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mentiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.
Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul spitalului.
Eventualele contestatii se depun în termen de maxim  24 ore de la data afisarii la sediul spitalului si se solutioneaza de catre Comisia de solutionare a  contestatiilor în termen de cel mult 24 ore de la depunere.
      Concursul este continuat de catre candidatii al caror dosar a fost declarat admis .
 
          II. Desfăşurarea concursului / examenului
          Pentru ocuparea postului de director financiar-contabil concursul/examenul constă în următoarele probe de evaluare:
-test grilă  -eliminatorie (pix sau cerneală albastră);
-susţinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate a postului;
-interviu de selecţie.
           
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
 Pentru a fi declaraţi Admişi, candidaţii trebuie să obţină media finală de cel puţin 7,00 iar la fiecare probă  minimum nota 6,00. Media finala a fiecărui candidat se calculează cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obţinute la probele de evaluare.
           Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul spitalului, în termen de  maxim 24 de ore de la finalizarea concursului.
           Eventualele contestaţii faţă de rezultatele concursului /examenului pot fi formulate în termen de maxim 24 de ore de la data afişării rezultatelor, cu excepţia interviului de selecţie şi vor fi soluţionate de o comisie de soluţionare a contestaţiilor. 
Contestaţiile se depun la secretarul comisiei de concurs.

             Taxa de concurs este de 300 lei si va putea fi achitata la casieria spitalului sau in contul: RO22TREZ32221F330800XXXX  deschis la Trezoreria Bolintin Vale ( cod fiscal 4352689).
         Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de management, etc., se pot obtine de la sediul Spitalului  Orasenesc Bolintin Vale , serviciul RUNOS si pe site-ul www.spitalulbolintin.ro ,  Persoana de contact, Grigore Neluta – Telefon: 0246/273049 , Fax: 0246/273049 .
 
 
Dr. Horhota Lucian                  
medic primar ATI                              

Terapia Durerii si ecografie
Manager Spital Orasenesc
Bolintin Vale

e mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
web: www.spitalulbolintin.ro

mobil serv 0722279464
tel fix 0246273049 secretariat
0246279676 ATI
 
 

CERTIFICARE RINA. SIMTEX 27936/10/R

CERTIFICARE IQ NET IT-87891

STANDARD CALITATE ISO 9001 :2008

ACREDITAT CoNAS - CIR 001/2012

 

 

Ultimele noutati:

 

9 MARTIE

 

http://dlmg.ro/ - LINK CATRE DICTIONAR LIMBAJ MIMICOGESTUAL ONLINE

 

LINK LISTA INTERPRETI LMG AUTORIZATI DIN RO PTR PERSOANE CU HANDCAP SAU NEVOI SPECIALE

(http://www.anph.ro/interpret.php?m=informatii)

 

 

3 martie 2015

 

 

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, Jud. Giurgiu

Intrarea Republicii nr 5 Bolintin Vale Tel/fax 0246273049

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

web: http:// www.spitalulbolintin.ro

Certificat de Acreditare CoNAS - CIR nr.001/2012

 

Nr. 950 Data 03.03.2015

 

ANUNŢ

 

PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS / EXAMEN A POSTULUI DE DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

 

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale scoate la CONCURS functia de DIRECTOR FINANCIAR –

 

CONTABIL , persoana fizica, concursul se va desfasura in data de 27 martie 2015, la sediul spitalului din loc. Bolintin Vale , str. Intrarea Republicii nr. 5 , jud.Giurgiu, dupa cum urmeaza:

1- Test-grila de verificare a cunostintelor (timp maxim 2 ore)-eliminatoriu: 27.03.2015, ora 9ºº ;

2- Sustinerea proiectului de management (timp de prezentare maxim 30 minute): 31.03.2015, ora 12ºº ;

3- Interviu de selectie: 01.04.2015, ora 15ºº .

Este posibil ca interviul de selectie sa se sustina in data de 31.03.2015 , ora 15ºº , fapt ce se va stabili de catre comisia de concurs in functie de mnumarul de candidati inscrisi, cu anuntare prealabila.

Orele, pentru sustinerea proiectului de management si a interviului de selectie, pot suferii modificari anuntate in prealabil, in functie de numarul de candidati .

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii de selectie:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lunga durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă in profil economic ;
b) au cel puţin 10 ani vechime în specialitatea studiilor din care 8 ani specialitate in contabilitate bugetara si cel putin 5 ani in functii de conducere financiar –contabile specifice domeniului bugetar ;
c) au domiciliul stabil in Romania ;
d) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
e) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
f) nu au vârsta de pensionare, conform Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Dosarele de inscriere se depun la biroul Resurse Umane, pana la data de 20 martie 2015.

I. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de înscriere ;

b) copie dupa actul de identitate ;

c) copie de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinta care sa ateste vechimea în specialitatea studiilor economice, adeverinta petru dovedirea vechimii in functiile exercitate in domeniul contabilitatii bugetare si adeverinta pentru dovedirea vechimii in functiile de conducere in domeniul financiar –contabil specifice domeniului bugetar ( se poate depune si copie carnet de munca daca sunt mentionate perioadele respective ) ;

f) cazierul judiciar;

g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atesta participarea la programe de perfectionare, efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate în functie de postul pentru care concureaza;

h) declaratie pe proprie raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a început urmarirea penala asupra sa;

i) adeverinta eliberata de medicul de medicina muncii din care sa rezulte ca este apt medical, fizic si neuropsihic pentru ocuparea functiei de director medical/director financiar-contabil ;

j) proiectul de management;

k) declaratie pe proprie raspundere privind colaborarea vcu Securitatea inainte de anul 1989 ;

l) chitanta de plata a taxei de participare la concurs 300 lei.

Comisia de concurs, în termen de cel mult doua zile de la finalizarea înscrierilor, studiaza dosarele depuse si stabileste pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mentiunii ,,ADMIS” sau ,,RESPINS”.

Rezultatul studierii dosarelor se afiseaza la sediul spitalului.

Eventualele contestatii se depun în termen de maxim 24 ore de la data afisarii la sediul spitalului si se solutioneaza de catre Comisia de solutionare a contestatiilor în termen de cel mult 24 ore de la depunere.

Concursul este continuat de catre candidatii al caror dosar a fost declarat admis .

 

II. Desfăşurarea concursului / examenului
Pentru ocuparea postului de director financiar-contabil concursul/examenul constă în următoarele probe de evaluare:
-test grilă -eliminatorie (pix sau cerneală albastră);
-susţinerea proiectului/lucrarii de specialitate pe o tema din domeniul de activitate a postului;
-interviu de selecţie.
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
Pentru a fi declaraţi Admişi, candidaţii trebuie să obţină media finală de cel puţin 7,00 iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finala a fiecărui candidat se calculează cu doua zecimale, ca medie aritmetica a notelor obţinute la probele de evaluare.
Comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare la sediul spitalului, în termen de maxim 24 de ore de la finalizarea concursului.
Eventualele contestaţii faţă de rezultatele concursului /examenului pot fi formulate în termen de maxim 24 de ore de la data afişării rezultatelor, cu excepţia interviului de selecţie şi vor fi soluţionate de o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Contestaţiile se depun la secretarul comisiei de concurs.
Taxa de concurs este de 300 lei si va putea fi achitata la casieria spitalului sau in contul: RO45TREZ24F660601201100X deschis la Trezoreria Bolintin Vale ( cod fiscal 4352689).

Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de manager, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de management, etc., se pot obtine de la sediul Spitalului Orasenesc Bolintin Vale , serviciul RUNOS si pe site-ul www.spitalulbolintin.ro , Persoana de contact, Grigore Neluta – Telefon: 0246/273049 , Fax: 0246/273049 .

 

 

 

 

 

MANAGER

Dr. HORHOTA LUCIAN

 

 

 

TEME CADRU

pentru proiectul de management la ocuparea functiei de Director financiar – contabil din cadrul Spitalului Orasenesc Bolintin Vale

 

1.Analiza situatiei economico-financiare a spitalului :

a ) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

b) Analiza cheltuielilor spitalului ( pe tipuri de servicii , sectii etc);

c)Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

d)Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private.

 

2.Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului:

a) fundamentarea activitatilor :

b) Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli ;

c) Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului .

Candidaţii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează (maxim 8 10 pagini la fonturi de 14 în Arial la un rând), conform structurii propuse mai jos.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si

amenintari;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;

E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara identificata:

1. Scop;

2. Obiective - indicatori;

3. Activitati:

a) definire;

b) încadrare în timp - grafic Gantt;

c) resurse necesare - umane, materiale, financiare;

d) responsabilitati;

4. Rezultate asteptate;

5. Monitorizare - indicatori;

6. Evaluare - indicatori.

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS

GRILA DE PUNCTARE

A PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Criterii de evaluare

Grila de

Punctare

1. Forma de prezentare a proiectului

- respectarea indicaţiilor de fonturi de 14 la un rand

- respectarea numarului de pagini : 8-10 pagini

1 punct

 

 

0,5 puncte

0,5 puncte

2. Descrierea situaţiei actuale a spitalului

2 puncte

3. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi amenintări

1,5 puncte

4. Identificarea problemelor critice

0,5 puncte

5. Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute

0,5 puncte

6. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată:

- scop

- obiective – indicatori

- Activităţi:

a. definire

b. încadrare în timp – grafic Gantt

c. resurse necesare – umane, materiale, financiare

d. responsabilităţi

 

- Rezultate aşteptate

 

- Monitorizare – indicatori

 

- Evaluare indicatori

 

 

 

 

0,5 puncte

0,5 puncte

 

0,5 puncte

0,75 puncte

 

0,75 puncte

 

0,5 puncte

 

0,5 puncte

 

0,25 puncte

 

0,25 puncte

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a functiei de director financiar –contabil din cadrul Spitalului Orasenesc Bolintin Vale

 

1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul II -Programele nationale de sanatate; Titlul VII Spitalele;
2. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 71/2007; Hotărârea Guvernului nr.1660/2006.
7. Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (actualizata), privind controlul intern şi controlul financiar -preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului republicată nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
10. Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001(actualizata), privind stabilirea de normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordonanţa de Urgenţă nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor
metodologice generale privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul ministerului sanatatii publice nr. 1043/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public ;
15. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare a spitalelor, cu modificările şi completările ulterioare.
17. Ordinele ministrului sănătăţii publice nr. 1029,1030 şi 1031/2010;
18. Ordin MFP nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
19.Ordonanta nr. 81 din 28 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice

20.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

21.Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

22.Ordinul nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 -2015;

23.Legea Nr. 273din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;

24.Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului;

25.Ordinul ministrului finanțelor publice nr.946/2005( republicat ) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial,cuprinzând standardele de control ntern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;

26.Ordinul nr.2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

27.Ordinul nr.267/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public;

28.Hotărârea nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

29.Şcoala Naţională de Sănătate Publicăsi Management Sanitar – Managementul spitalului , Editura Public Hpress,2006 , Bucuresti.

 

COMISIA DE CONCURS

iunie 2014

 

ANALIZA CHESTIONARELOR DE SATISFACIIE A PACIENTILOR - LABORATOARE ANALIZE SI RADIOLOGIE SEM 1, SEM 2 -2013 SI SPITAL 1013 (FIG 1, 2, 3);

ANALIZA LABORATOARE SEM 1 2014 FIG 4


 

FIG 1 Analiza spital 2013 sem. 1 si 2 Fig 2 Analiza Lab. Rad. sem 1 2013

 


fig 3 Analiza Labor. analize si rad. sem. 2 2013 fig 4 Analiza Labor. sem 1 2014

 

 

Incepand cu noul contract 2014 de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu, Spitalul nostru diversifica serviciile oferite in Ambulator si Spital, conform specificarilor de mai jos:

 

Se vor putea efectua spitalizari de zi pentru peste 80 diagnostice si proceduri medicale si chirurgicale pentru care s-au documentat fundamentari de tarife care vor fi negociate cu CASJ Gr in luna iunie.

 

In regim spitalizare de zi fi rezolvate si cazuri ce necesita endoscopie digestiva superioara pana la duoden cu si fara biopsie;

 

Spital de zi evaluare gravide cu risc si evaluare infectii CMV.

evaluare sterilitate- histeroscopii hiterosalpingografii dr Stelea I. dr Bican V. dr Constantinescu B .

 

laparoscopie diagnostica si interventionala sub anestezie generala pentru sterilitate, chiste ovariene, sdr aderential pelvin;

 

Interventii de chirurgie laparoscopica cu linia STRYKER constituita cu surse proprii nou functionala impecabil - cu echipa chirurgicala si anesteziologica Bolintin : dr Andrei I. sef sectie med primar , dr Dima A. , dr Micu B., dr. Bontea V., dr. Magureanu A., dr Bold C.;

sprijin consultant garda sectie si urgente senior chirurg dr .Marciu V, dr. Parutta T.

dr Horhota L. Anestezie si T.I.

 

In regim spitalizare de zi servicii Terapia Durerii Lista B3.2. peridurala single shot, peridurala cateter, blocuri periferice, infiltratii complexe inj perineurale foraminale cu ghidaj eco-Rx , proceduri aditionale FIZIOTERAPIE : TENS electroterapie combinata , ULTRASUNETE SONOFOREZA CU SUBST ACTIVE , LASER TERAPIE ANTIINFLAMATORIE ANTIEDEM ANTALGIC, programe acut subacut si cronic.

medic Terapia Durerii dr Horhota L.

 

S-au efectuat in luna mai si iunie teste pentru Avize de Utilizare si emitere Buletine Verificare periodica pentru echipamentele medicale - de catre specialistii MS-AMNDM ( Ag. Dispozitive Medicale) ; ecografe, ECG, Aparat Anestezie cu ventilatie automata, ventilator

 

pentru neasigurati sau fara lista de asteptare - cu angajament de plata sau plata la cerere, se vor putea efectua interventii chirurgicale, consultatii, proceduri, analize, interventii laparoscopie , endoscopie difgestiva superioara;

vom afisa listele cu tarife la sedii si site in scurt timp;

 

Pentru ambulatorul integrat , atat la cabinetele de la Bolintin Vale cat si la cele din Bolintin Deal -Spital se vor putea efectua pe langa consultatiile clinice de specialitate si o serie de noi servicii pentru care managementul spitalului a efectua dotari cu echipamente medicale performante in valoare de cca 1,5 miliarde lei vechi ( 150.000 RON) ;

astfel : elctrocardiograme cu interpretare automata si cu medic, pulsoximetrie cu generare de raport , monitorizare SpO2, spirometrie cu generare de raport -soft dedicat la cabinetele de medicina interna , cardiologie.

 

aerosoli terapeutic cu dispozitiv nou cabinet pediatrie

 

NOU determinare index de presiune glezna - brat cu dispozitivul automat MESI - metoda asimilata tehnicilor Doppler pentru evaluarea patologiei circulatorii arteriale a membrelor - la chirurgie Bolintin Vale Dr Micu B si As Pelcaru Gabriela; tot aici se pot efectua proceduri chirurgicale mici interventii revizii pansamente si tratamente conservatoare ortopedice; exista materiale necesare si sterilizare la cald si nivel inalt chimic la cabinet in tehnici moderne.

 

la toate cabinetele pot fi efectuate tratamente prin injectii sc im si iv

 

NOU in cadrul cabinetului de chirurgie ambulator de la Bolintin Deal vor efectua servicii de endoscopie digestiva superioara cu sedare si la cerere cu sedare profunda sau anestezie generala iv scurta durata minitorizata cu suport ATI; aparat videogastroscop PENTAX Statele Unite . dr. Dima Aurelian - endoscopie dr. Horhota L - anestezie.

 

NOU In cadrul Laboratorului Analize madicale se pot efectua Frotiu sange periferic interpretare medic laborator cu Microscopie MIKROS Austria - echipament nou, mai 2014 - medic: dr. Buzatu E.

 

In cadrul Laboratorului de Rdiologie s-a pus in functiune un ecograf nou GE C5 Premium cu Doppler SUA

Serviciile de radiologie sunt extinse pana la orele 18 pentru suport la garda chirurgie si medicala.

Salutam venirea in echipa de garda la sectia Medicala a dr. Dragoi Camelia specialist medicina interna .

 

 

09.02.2014

 

 

pentru obiectiva informare a pacientilor si vizitatorilor site ului nostru prezentam o nota de relatii referitor la complexitate crescuta la oncologie in 2013

 

 

NOTA DE RELATII

 

Dupa cum se cunoaste, la videoconferinta din 06.02.2014 s-a facut referire la indice de complexitate prea ridicat pentru oncologie la unele spitale din tara in comparatie cu Instiute de profil.

Valoarea rezultata pentru Spitalul Orasenesc Bolintin Vale pentru cazurile de oncologie are urmatoarele cauze:

Din evidente, au fost internati 119 pacienti oncologici in spitalizare continua;

dintre acestia 18 au necesitat si tratament in Terapie Intensiva datorita gravitatii lor.

Dintre cei 18 admisi TI, doar 4 au decedat , ceilalti sunt externati ameliorat sau stationar stabilizat, multi dintre acestia urmand a continua tratamentul oncologic in regim de spitalizare zi sau de ambulator;

Acesti pacienti prezentau neoplasm unic sau concomitent, metastaze , comorbiditati asociate severe legat de boala neoplazica si polichimioterapia necesara;

pacientii aveau criterii de internare in spitalizare continua deoarece necesitau reevaluare complexa , intolerante digestive , dezechilibre hematologice , electrolitice sau respiratorii severe , necesitau chimioterapice cu admistrare monitorizata cu echipamente de spital, monitorizare continua pe parametri vitali, la intervale scurte , administrare de medicatie activa continua sau la intervale scurte cu reevaluare, precum si proceduri de compensare a disfunctiilor pentru ore sau zile.

 

Trebuie precizat ca cei mai multi acesti pacienti cu patologie oncologica dificila au refuzat sistematic indrumarea si internarea in sectii clinice de Oncologie din centre universitare din urmatoarele motive:

- distanta prea mare pana la clinicile de profil din centrul Bucuresti sau alte centre univeritare, supraaglomerate;

- timpul prea mare de asteptare sau lipsa locurilor in respectivele clinici

- trimiterea lor sa cumpere diverse medicamente sau materiale sanitare in alte spitale;

- am spune in prim prin rand: increderea oferita Spitalului local, incredere castigata in timp cu efort de catre tot personalul medical si administrativ ;

 

tratamentul este asigurat din spital, materialele sanitare sunt asigurate din spital, iar conditiile de cazare sunt decente;

 

putem da exemple de pacienti din alte judete care au ales sa se adreseze doar Spitalului nostru pentru Oncologie , dar si pentru alte patologii carora dorim sa le multumim si pe aceasta cale;

 

Cateva exemplificari de disfunctii biologice legate de boala neoplazica la acesti pacienti ce induc ICM mai mare:

 

Digestiva si nutritional metabolica oncopata: casexie cu intoleranta digestiva completa sau cvasicompleta, varsaturi sau tranzit accelerat cu dezechilibre hidrice, ionice ( K , Na, Ca, Mg, fosfati), metabolice postchimioterapie si/sau radioterapie iterative;

 

Hematologica si imunologica medie sau severa : anemia neoplazica severa, trombocitopenii, leucopenie, disrheologie;

 

Ventilatorie- respiratorie: hipoxemie , restrictie, atelectazii, focare pneumonie sau bronhopneumonie, epansamente lichidiene;

 

Cardiohemodinamica tulburari de ritm cardiac , instabilitate electrica, sindroame ischemice miocardice, instabilitate circulatorie;

Durere oncopata, neuropata cronicizta sau episoade acute de nivel VSA inalt.

 

Cateva exemple de proceduri care au fost necesare pentru corectarea acestor disfuncii ( pentru cazurile fara desces):

 

Reechibrare hidroelectrolitica cu solutii cristaloide, electoliti si formule speciale cu injectomat, infuzomat , sub monitorizare continua;

Cateterizare venoasa centrala cu kit de abord vascular, executate in mediu de asepsie de sala de operatii, la pacienti cu imunocompromitere ( 7);

Suport nutritional enteral sau parenteral continuu cu solutii aminoacizi lipide glucoza hipertona tricamerale, electroliti, sub monitorizare continua;

Terapie respiratorie si monitorizare : supliment oxigen cu FiO2 mai mare de 0,24, cu: masca si valva /bag venturi cu administrare continua 10-24 ore/zi; asistare respiratori cu dispozitiv CPAP cu ,masca, valva de PEEP si ham ;

casca de CPAP cu trigger spontan, sedinte de ventilatie noninvaziva pe paliere ascendente , cu presiune pozitiva intermitenta, PEEP progresiv, cu aparatul de ventilatie de ATI; pentru cazurile extreme intubatie orotraheala, ventilatie asistata cu suport presional , sedare monitorizata pentru toleranta procedurilor; scop: recrutare pulmonara si corectarea hematozei, ulterior a starii generale la cazurile selectionate care pot beneficia de aceste masuri;

Resuscitare cardiopulmonara;

Ingrijiri, inlocuiri sau dezobstructie canula / dispozitive traheostome, la pacienti cu neoplasm laringo/faringian sau baza limba ( ORL),

sedinte ventilatie pe canula cu balonet la traheostoma pentru recrutre alveolara si aspiratie.

Administrare medicatie vasoactiva cu injectomate;

Terapia durerii onconeuropate de nivel inalt VSA multimodal, inclusiv opioid major ,

pana la titrare pe nivele 1-2/10 Visual Analogue Scale cu cel mai mic nivel posibil de opioid, lucru care se obtine in zile;

Corectare hematologica cu concentrat eritrocitar, cu dispozitiv de incalzire plasma congelata, albumina, concentrat trombocitar, cu monitorizare specifica prin fisa pacientului transfuzat., factori de crestere leucocitara.

Terapie antiinfectioasa de asociere la imunodeprimati in forma continua ( un nr redus de cazuri);

Spitalul detine dotarea necesara efectuarii acestor proceduri si personalul necesar;

 

Numarul mic al pacientilor oncologici cu ICM mai mare, ( 1,5 2,6 sau 3,8), se raporteaza la cei 119 ( relativ putini ) pacienti oncologici ingrijiti SC din anul 2013;

Asa se explica ICM pentru cazurile oncologie cu aceasta valoare in acest an;

Trebuie precizat ca cei mai multi pacienti de oncologie in SC au ICM intre 0,6-1,1;

Cel mai mare numar de pacienti oncologici sunt tratati in spitalizare de zi si ambulator, asa cum este normal;

Ne intrebam ce se intampla daca acesti pacienti erau refuzati de a fi primiti in spital pentru corectarea acestor probleme

 

ICM total spital pentru 2013 este de 0,8370, similar sau mai mic cu al altor spitale de acelasi tip ( orasenesti);

 

Contractarea pacientilor in SC se face la ICM total spital - mai mic si nu la cel realizat pe o singura specialitate;

Spitalul NU UTILIZEAZA firma specializata pentru codificare.

 

Dr Horhota Lucian Manager Spital Orasenesc Bolintin Vale.

 

 

 

2

 

 


28 ian 2014

 

Accesul in spital si aleile interioare sunt mentinute deschise;

 

Camerele de garda asigura asistenta de urgenta ,

Pacientii internati sunt retinuti pana la normalizarea conditiilor meteo.

S-a completat rezerva de combustibil pentru grupul electrogen, sunt alimente de rezerva.

 

imagini de iarna la Spital Bolintin

 

26 ianuarie 2014

 

Activitatea medicala in conditii bune. in a 2 a zi de cod portocaliu viscol/ninsoare;

 

1 gravida retinuta in spital 37 saptamani, 1 caz retinut in spital chirurgie, 2 copii retinuti in spital pediatrie pentru monitorizare si tratament afectiuni respiratorii , 3 cazuri retinute in spital la medicina interna pentru decompensare cardiovasculara si respiratorie;

 

fara intreruperi in alimentarea de la reteaua electrica la Bolintin Vale;

cateva intreruperi alimentare curent de la retea in Bolintin Deal , preluate de grupul electrogen al spitalului

 

caile de acces la spital si aleile interioare de garda mentinute deschise cu utilajele primariei bolintin deal , inclusiv in cursul noptii.

comunicare deschisa cu primaria Bolintin Vale si Bolintin Deal ;

 

 

25 ianuarie 2014

 

Activitatea medicala a Spitalului in conditii normale in prima zi cu cod portocaliu de viscol.

 

Grupul electrogen are revizie curenta in 21 ianuarie , cu rezerva combustibil suficienta;

 

Utilajele Primariei Bolintin Deal aflate in curte, mentin deschise caile de acces la spital si aleile interioare la camerele de garda

 

2 admisii pentru urgente prezentate la chirurgie

1 caz epistaxis stabilizat si retinut in spital

1 nastere la obstetrica

1 caz bronhopneumonie retinut in spital

1 caz infarct miocardic acut STEMI stabilizat si indrumat medicalizat prin protocol specific spre Inst Cardiologie Fundeni pentru procedura interventionala in functie de evolutie

2 copii retinuti in sectie la pediatrie pentru probleme respiratorii

 

restul prezentarilor rezolvate in camera de garda

 23 decembrie 2013

Uram un Craciun Fericit tuturor colaboratorilor !

 

 

  

 

 

decembrie 2013

 

IN ATENTIA TUTUROR ASIGURATILOR NOSTRI

 

La Spital in sectia Chirurgie in anul 2014 se va largi sfera de servicii cu efectuarea de interventii chirurgicale minim invazive prin laparoscopie.

Vor putea fi efectuate si laparoscopii de sfera ginecologica cu medicii din Obstetrica -ginecologie.

Sunt aduse deja echipamentele de inalta performanta necesare din SUA, precum si instrumentarul periferic aferent.

 

 

 

 

 

 

NOV. 2013

INFORMARE:

Cabinetul - Planificare Familiala se afla in - Ambulator locatie Bolintin Vale

Cabinetul - Ambulator Chirurgie, functioneaza cu program complet si la Bolintin Deal.

2013

 

Spitalul cauta si oferteaza colaborare in regim garda sau/si incadrare full sau part time , cu Contract sau PFA:

1 medic medicina interna , dermatologie, gastroenterologie, boli infectioase -specialist sau primar:

1 medic medicina interna pentru ambulator;

1 medic chirurgie generala pentru linia de garda ;

1 medic neurologie pentru cabinet ambulator

1 medic ortopedie pentru cabinet ambulator

1 medic urologie pentru cabinet ambulator

Info la tel 0723572341, 0246273049 secretariat

martie 2013

Tratament respirator la pacient critic in ATI: ventilatie mecanica noninvaziva cu noul ventilator SOLO in Spitalul Bolintin .

 

dr Horhota L -ATI as Catrina V.- ATI

ianuarie 2013:

Uram bun venit noilor colaboratori : la echipa de la medicina interna d nei dr.. Spirache Dana Maria - specialist format in Clinica Medicala de la Coltea si la echipa de Radiologie - imagistica drei dr. Toader Carmen Daniela;

Spitalul Bolintin pentru sectia Bolintin Deal , cauta colaboratori 1-2 medici medicina interna, gastroenterologie, cardiologie, hematologie, dermatologie sau nefrologie - specialisti sau primari, pentru linia de garda , sectie, cu contract sau prestari PFA/PFI ;

se pot adresa si medici la pensie cu aviz praxis 2013 de la colegiul medicilor cu respectarea Ord 329 ( pensie sub salariul mediu brut national); tel . 0246273049, 0723572341.

22 ian

concurs pentru ocupare post medici obstetrica -ginecologie 1 si chirurgie generala 1;

Ecograf nou la medicina interna Spital locatie Bolintin Deal;

Cabinetul cardiologie reia activitatea de la 3 ian 2013 prin venirea din concediu a dr Adriana Paun - specialist cardiolog ;

31. decembrie 2012 La multi ani 2013 cu realizari bune tuturor!

24 decembrie 2012

Echipa medicala si de management ureaza Craciun Fericit cu Sanatate tuturor pacientilor si vizitatorilor site-ului nostru, precum si colaboratorilor institutiei.

 

Activitatea se desfasoara normal in Spital, ambe locatii ; sunt rezerve medicamente , materiale de urgenta, combustibili pentru grup electrogen, 4 linii garda .

Accesul in unitate si alei interioare mentinute functionale cu utilaje de la primaria Bolintin Deal si Bolintin Vale care intervin la intervale stabilite si in urgenta.

Colaborare cu SAJ Substatia Bolintin si detasament SMURD Bolintin.

 

28 nov 2012

Interventii RVP chirurgie ginecologica

echipa Dr Andrei I.- primar chirurgie sef sectie, dr Bontea V.- primar chirurgie ,specialist Ob-Gin

anestezie rahiperidurala dr Horhota L. - primar ATI

 

18.nov. 2012

NOU : ecografie in garda pentru urgente la chirurgie si OG ; s-au instalat 2 ecofgrafe noi la camera de garda chirurgie si Lab. Radiologie , unde exista si sonda liniara pentru parti moi si tiroida;

in cateva zile ecograf nou si la sectia garda medicina interna;

medicii cu competenta ecografie vor putea evalua ultrasonografic in garda urgentele;

servicii ecografie si fizioterapie la cerere cu plata;

NOU : Spitalul Orasenesc Bolintin Vale completeaza lista de servicii medicale cu :

 

- FIZIOTERAPIE - TERAPIA DURERII ACUTE -

prin dotarea cu o combina de fizioterapie - varf de clasa - ETIUS U, cu care se pot efectua :

tratamente electroterapie -curenti faradici, interferentiali, galvanici, Trabert, Kotz, TENS in programe computerizate de acut , subacut , cronic, pentru afectiuni traumatice, posttraumatice musculoscheletale, musculo-nervoase, entezopatii-tendinopatii, ionoforeza;

ultrasunete cu sonda de 1 MHz, sonoforeza. Pentru acut avem pachete de 6 sedinte , pentru alte situatii , durata si tipul de terapie se stabileste functie de caz;

se pot asocia infiltratii burse si puncte trigger cu anestezice locale cu durata lunga , aditivate cu analgetice , antiiflamatoare;

aparat laser terapie IR pentru afectiuni musculoligamentare, inflamatorii si posttraumatice, vasculare, plagi atone, tulburari circulatorii

evaluarea primara se efectueaza de catre medicul ATI cu competenta terapia durerii , sub care se conduce ulterior tratament multimodal - farmacologic, locoregional si fizioterapie cu regimuri , combinatii si durate adaptate la caz ;

adresare la Chirurgie -ATI in programul de dimineata pentru evaluare clinica si indicatie terapie, ulterior efectuare fizioterapie zilnic pana la orele 20 cu programare - planificare;

18. nov.2012

cezariana de urgenta echipa completa dr. Bican Florin specialist OG si dr. Bontea V primar chirurg si spec OG ;

anestezie neurax. centrala dr. Horhota L. ATI

 

vineri 9 noiembrie2012

Sfintirea Capelei Spitalului Bolintin, in Bolintin deal, cu participarea P Sf Sa Ambrozie- Episcopul Giurgiului , a parintilor Inspectori din Episcopia Giurgiu , parintilor slujitori Protoeria Bolintin, primar Bolintin Deal Banica Emilian, conducerea , personalul , pacientii Spitalului, communitatea locala si din vecinatati; protector Sf Luca al Crimeei doctor fara de arginti;

 

sept 2012

Aparat nou de anestezie Datex Ohmeda la Spitalul Orasenesc Bolintin cu monitorizare ventilatorie si ventilatie automata copii- adulti -flux autocompensat, cu vaporizor sevofluran, ce ofera posibilitatea administrarii anesteziei generale in conditii de securitate anestezica sporita pentru interventii chirurgicale si OG cu complexitate extinsa, pentru pacientii ce se adreseaza spitalului nostru ( fond dezvoltare)

Cu surse proprii ( finantare privata) s-au adus ( SUA) - 2 monitoare Welch Allyn Encore Propaq SUA multifunctii si ecograf portabil laptop.

 

La Obstetrica ginecologie s-a instalat un video colposcop.

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale prin medicii OG coordonati de dr. Stelea I., dr .Garbea L. anatomie patologica si reteaua medicilor de familie afiliati la program , a depus dosarul de inscriere in Programul de screening al cancerului de col uterin derulat prin MS si IOMC.

 

Iunie 2012

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale prin Hotararea CoNAS nr 6/ 2012 este al 6 lea Spital Acreditat din Romania .

Dupa inscrierea in ianuarie 2011 in procedura de acreditare, NU s-a optat pentru amanarea termenului , ci pentru continuarea procesului de pregatire in vederea indeplinirii standardelor de calitate , care s-a desfasurat cu un efort uman si material intens si imens , cu participarea intregului personal : management, sefi sectii si compartimente, laboratoare, TESA, personalul mediu si auxiliar , tehnic, administrativ de intretinere si paza, in ,,foc continuu", fiecare avand o tematica de acoperit pe aria de competenta si aducand un aport important, chiar si prin voluntariat privat , pe parcursul unui an , pana in decembrie, cand s-a desfasurat vizita unitatii de catre Comisia de Evaluare.

Obtinerea acreditarii pentru o durata de 5 ani obliga la mentinerea si dezvoltarea in continuare a conditiilor acordarii asistentei medicale.

Managerul spitalului multumeste pe aceasta cale intregului personal pentru implicarea in acest proces, precum si autoritatilor locale de la Bolintin Vale si Bolintin Deal, care au sprijinit unitatea in acest efort.

Cateva imagini de la sedinta de inchidere din decembrie 2011, spre ora 23,00 la finalul celor 4 zile de Evaluare.

 28.05.2012

Cu sprijinul Primariei Bolintin Vale si Consiliului Local s-au achizitionat si montat centrale termice tiraj fortat pentru apa calda si incalzire la sectia Pediatrie, cladirea Ambulator si laborator din Bolintin Vale, a fost reabilitata fatada la Ambulator ;

Se continua lucrarile de inlocuiri de tamplarie, igienizare si montare linoleum medical la Ambulator si laborator in Bolintin Vale;

14 mai 2012

Premiera anestezica la Spitalul Bolintin :

prima utilizare in anestezie generala a dispozitivului AnaConDa cu Sevofluran , pe un aparat de anestezie simplu, la interventie chirurgicala abdominala de urgenta;

ineditul consta in faptul ca dispozitivul este dedicat pentru sedarea in TI , nu a fost utilizat curent in practica uzuala cu viza anestezica;

in literatura sunt foarte putine date privind utlizarea in anestezie generala si aceasta doar pentru un nr . redus de interventii chirurgicale mici ;

au fost efectuate 2 anestezii pentru cazuri de urgenta chirurgicala abdominala , care s-au desfasurat in conditii foarte bune de confort tehnic si de securitate pentru pacienti, procedura fiind un real succes al echipei anestezico-chirurgicale;

metoda poate fi o alternativa utila in situatii unde nu avem la indemana un vaporizor ;

necesita personal antrenat, cu experienta clinica solida.

foto 1 foto 2

masina de anestezie Carba Kitul AnaConDa

 

foto 3 foto 4

AnaConDa cu Sevo AnaConDa -Sevo

inj -mat Agilia

foto 5 foto 6

pacient 1 intraanestezic cu AnaConDa pacient treaz postoperator

 

foto 7

pacient treaz dupa decuplare de la

dispozitivul AnaConDa

Martie 2012

Joi, 22 martie, în cadrul programului social-filantropic „Cu Hristos în spital", s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu de un sobor de preoţi, în Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale, din Protoieria Bolintin, în prezenţa pacienţilor şi a cadrelor medicale.

La final, părintele Antonescu Vasile, consilier tehnic în cadrul Centrului eparhial, a rostit un cuvânt de învăţătură, pentru îmbărbătarea celor aflaţi în suferinţa trupească, care, de cele mai multe ori, este urmare a păcatelor. Pentru toţi cei care ajung pe un pat de spital, a spus părintele, ajutorul medical este foarte important.

Totodată, cu această ocazie, domnul Dr. Horhotă Lucian, Directorul Spitalului, a primit în dar Almanahul bisericesc editat de Episcopia Giurgiului, Monografia Mănăstirii Buna Vestire şi ultimul număr din revista Familia Ortodoxă.

 

 

 

La rubrica UZ INTERN este postat anuntul cu detalii pentru Licitatie deschisa cu strigare auto scoase din functiune

16.02.2012

Interventie complexa pentru neoplasm colon invaziv , cu fistula spontana duodenala ,la pacienta de 70ani: exereza colon dr . patch duodenal, ileostomie sub anestezie generala-peridurala

echipa operatorie : Dr Andrei I, Dr Dima A, dr Magureanu A, dr Horhota L. -ATI

 

 

13.02.2012 ora 15,00

Grupul electrogen are rezervor plin si rezerva ;

Cu sprijinul primariilor Bolintin Deal si Bolintin Vale , prin interventie ritmica a utilajelor specifice , se mentine accesul in spital pentru desfasurarea activitatii medicale.

In cursul zilei au fost efectuate 2 interventii chirurgicale de urgenta;

 

in sectii s-au instituit rezerve suplimentare cu medicamente si materiale de urgenta;

10.02.2012

Interventie chirurgicala complexa la Spitalul Bolintin: tumora colon stg cu invazie gastrica si tumora rectala superioara ; rezectia in bloc a complexului tumoral , rezectie gastrica partiala si anastomoza colorectala cu sutura mecanica ( stappler) sub anestezie combinata generala IOT-peridurala la o pacienta de 64 ani , aflata inca la terapie intensiva, cu evolutie buna.

Echipa chirurgi - dr Andrei I. sef sectie, Dr Dima A. Dr Magureanu A., Dr Micu B.

ATI - Dr Horhota L.

07.02.2012

Utilajele primariei Bolintin Deal lucreaza la mentinerea accesului deschis in spital ; managementul spitalului si primaria Bolintin Vale mentin contactul pentru buna functionare a sectiei pediatrie , Disp TB si ambulatorului ;

Un caz cu degeraturi adus de ambulanta retinut pentru asistenta medicala in spital 06.02.2012

03.02.2012

Utilajele de la Primaria Bolintin Deal stationate in curtea spitalului , pregatite la nevoie pentru degajarea accesului in spital, pe aleile interioare si in localitate.


Primaria Bolintin Vale a asigurat pentru sectia pediatrie aragaz cu sursa independenta pentru cazul in care scade presiunea la gaze si este pregatita sa intervina pentru degajarea accesului.

in 02.02.2012

Urmare avertizarilor meteo de ninsori, viscol si ger, pentru perioada 25-27 ian 2012 si 02-06 02.2012 Spitalul a luat masuri suplimentare de pregatire pentru a face fata unor situatii de urgenta : suplimentarea stocurilor de medicamente , msteriale sanitare de urgenta , alimente , combustibil pentru grupul electrogen; continuitatea asistentei medicale de urgenta prin 4 linii de garda; sunt plasate surse de iluminat alternative prin lanterne electrice autonome si lampi militare Phoebus , in spatiile medicale si tehnice ;

25 dec 2011

Cu prilejul Sarbatorilor dorim tuturor pacientilor , vizitatorilor si colaboratorilor nostri sanatate, CRACIUN FERICIT, LA MULTI ANI si un An Nou 2012 cat mai plin de realizari!

 

15 dec 2011

In perioada 12-15 decmbrie 2100 a avut loc vizita de evaluare a Comisiei CoNAS in cadrul procedurii de Acreditare la Spitalul Orasenesc Bolintin Vale. Timp de 4 zile au fost evaluate spatiile si serviciile medicale in conformitate cu standardele de acreditare.

3 noiembrie 2011

In cadrul unui proiect de studiu al MS roman si al Republicii Moldova , pentru implementarea sistemului DRG in R Moldova , un grup de 17 oficiali specialisti ai Ministerului Sanatatii, ai Scolii Nationale de Management Sanitar Bucuresti -SNSPMS, manageri de spitale ( Urgenta si Republican) de la Chisinau, economisti, juristi, IT, ai Casei de asigurari de sanatate si Ministerului Sanatatii din R. Moldova au fost prezenti la Spitalul Orasenesc Bolintin pentru un schimb de opinii privind functionarea sistemului de finantare pe baza DRG prin prisma experientei locale, spitalul nostru fiind printre primele care au intrat in acest mod de finantare, avand rezultate foarte bune;

pe parcursul a cca 2 ore, managerul spitalului, directorul medical si inginerul IT au stat la dispozitia distinsilor oaspeti cu raspunsuri la intrebarile acestora privind aspecte practice ale negocierii si contractarii de servicii medicale, functionarea colectarii datelor in sistemul informatic propriu, codificarea diagnosticelor si procedurilor cu exemple concrete, transmiterea datelor, comunicarea cu SNSPMS si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, decontarea serviciilor furnizate, baze de date locale, previzionarea nevoilor de servicii si pregatirea contractelor urmatoare.

octombrie 2011

Spitalul a primit cu sprijinul Consiliului Judetean Giurgiu un ajutor financiar de 24000 ron pentru reabilitarea usilor plumbate la Radiologie , care vor fi montate pe pozitie la inceputul lunii noiembrie; in acest mod cetatenii din nordul judetului vor beneficia de servicii de radiologie la un nivel superior;

In cadrul Proiectului de eficientizare termica si reducere a consumului de energie, cu finantare de la CJ Giurgiu la Spitalul Orasenesc Bolintin Vale - pentru pavilioanele de la Bolintin Deal - se monteaza 107 panouri solare ce se vor racorda la instalatia de apa calda si incalzire; se vor efectua si inlocuiri de tevi; investitia va diminua costurile de intretinere.

septembrie-octombrie

Cu un Sprijin financiar de 80000 ron, sunt efectuate reabilitari de fatade si eficientizare termica la cladirea ambulatorului de la Bolintin Vale; spitalul saluta investitia si multumeste bunei intelegeri intre consilierii tuturor formatiunilor reprezentate in CJG si celor locali, pentru finalizarea in bune conditii a acestui obiectiv important de mentinere a sanatatii populatiei din zona Bolintin, aflat in structura Spitalului Orasenesc.

10.08.2011

 

 

Spitalul Bolintin a deschis un parteneriat de colaborare cu Spitalul privat West Eye Bucuresti prin care se asigura consultatii gratuite pacientilor adulti si copii ai spitalului Bolintin si cetatenilor din zona;

08.07.2011

Datorita unei avarii si vechimii, s-a inlocuit pompa submersibila si linia de alimentare cu apa pana la grupul de ridicare la presiune pe o distanta de 110 m ;

lucrarile de sapare si inchidere ale santului ( 110 m) s-au facut cu sprijinul primarului Emilian Banica de la Bolintin Deal ;

 

pe parcursul celor 2 zile de lucrari, spitalul a fost sprijinit cu apa prin primaria Bolintin Vale cu aportul viceprimar Tanase.

Caz rezolvat cu interventie chirurgicala dificila in 2011 la Spitalul Orasenesc Bolintin: Corp strain extras din stomacul si duodenul unui pacient transferat de la un spital psihiatric, care a ingerat un cui si un manson de cauciuc

Echipa anestezico-chirurgicala Dr Andrei I, dr. Dima A., Dr. Magureanu A.- chirurgie, Dr. Horhota L.- ATI


 

 
Tumora giganta suprarenala rezolvata chirurgical la Spital Orasenesc Bolintin Vale 2011
Echipa anestezico-chirurgicala Dr Andrei I. Dr Bontea N., Dr. Dima A chirurgie, dr Horhota L ATI , as. Stancu A. asist. anestezie

Evaluarea imagistica a circulatiei venoase la pacientii cu varice complicate: Flebografie efectuata la Spitalul Orasenesc Bolintin 2011
Dr Dima A Dr Maguranu A chirurgie , Dr Marina Loredana - Radiologie

NOU!

Laboratorul de analize medicale modernizat de la Bolintin Deal ofera o gama larga de analize complexe cu control de calitate , cu echipamente moderne automate pentru sange si urini, gratuit pentru pacientii internati ai spitalului , precum si pentru pacienti ambulatori la cerere, cu taxa .

Imagini din Laborator


Spitalul implementaza sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 Organism certificare SIMTEX OC

S-a finalizat implementarea standardului de calitate Laborator analize , urmeaza depunerea dosarului la RENAR

S-a depus la CoNAS dosarulFISA de AUTOEVALUARE FAE pentru procedura de acreditare in care spitalul este inscris din 18. 01.2011, vizita de evaluare in trim III 2011.

Spitalul a primit clasificarea in categ IV. de competenta

Spitalul are in continuare o dezvoltare a serviciilor cu o adresabilitate in crestere.

Am preluat personal redistribuit, s-a facut propunere de avizare a unei noi structuri organizatorice, ce dezvolta serviciile de ambulator si spitalizare de zi;

In baza continuarii colaborarii dintre Spitalul Universitar AKH Wien - Austria si Spitalul Orasenesc Bolintin Vale si prin sprijinul Consiliului Local Bolintin Vale si primar N. Sugurel pentru transport, s-au adus in 2 martie 3100 uniforme pentru personalul medico-sanitar;

 

Masina automata noua de spalat lenjeria , cu bariera de dezinfectie la Spalatoria Spitalului Orasenesc Bolintin Vale

 

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale, jud Giurgiu

Spitalul Orasenesc Bolintin Vale cu 168 paturi, ofera servicii de spitalizare continua si de zi , servicii ambulatorii clinice-paraclinice, in zona de nord a judetului Giurgiu, fiind singurul spital general de acuti din aceasta zona, ce deserveste o populatie de cca 98.000 locuitori, dar in ultimii 3 ani atrage pacienti din zone adjacente : Bucuresti ( sector 6,sector 4 ), jud Ilfov (Ciorogarla, Domnesti), jud Dambovita , Teleorman , Ialomita.

Unitatea se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Giurgiu.

Amplasament pavilionar in localitatile Bolintin Deal si Bolintin Vale.

In cursul anului 2010 au fost rezolvati prin spitalizare peste 6450 pacienti; dintre acestia, 375 sunt de la alte case judetene, restul de la CASJGr.

In spitalizare continua s-au rezolvat: din Bucuresti - 162 pacienti, de la Ilfov - 97 , Teleorman- 25, Ialomita-11, Dambovita -22, Olt -10, dar si din alte judete ca: HD, MM, SV, GL, MS, IS, SB, CT, VN, VS, TL, CV, CL, BT, BZ.;

in spitalizare de zi s-au rezolvat in anul 2010: 154 pacienti din Bucuresti, 102 din Ilfov, precum si de la alte Case de sanatate, cu un total S. zi din alte judete de 295 cazuri; restul 3219 sunt de la Casa Giurgiu;

aceste cifre indica faptul ca: daca in anii 2002-2004 spitalul era cu performanta medicala si de dotare foarte limitata, in anii 2006 pana in prezent, prin aducerea/completarea echipei medicale de specialitate, pluridisciplinar, cu imbunatatirea conditiilor de cazare, mediatizarea prin intermediul paginii web si implicit, prin pacientii rezolvati, prin diversificarea in dinamica a serviciilor, in special chirurgicale, anestezice, medicale-cardiologie- DV-neurologie-oncologie si mai nou diabet/nutritie, serviciile paraclinice, serviciile ambulatorii si in paralel cu imbunatatirea platoului tehnologic, unitatea sanitara a capatat o adresabilitate in crestere, precum si un bun renume local-zonal.

In procesul de descentralizare, din iunie 2010 spitalul este in subordinea Consiliului Local Bolintin Vale, cu care exista o buna cooperare inca din anii anteriori; deasemenea exista o cooperare stransa si cu Primaria Bolintin Deal; prin intermediul acestor consilii locale, dar si prin vectorii de public specific : pacientii si cetatenii din localitatile vecine, avem un bun feed-back in ce priveste locul important si renumele de good-practice pe care il ocupa Spitalul in perceptia colectiva locala, ceeace nu poate face decat sa ne bucure si sa incercam sa dezvoltam activitatea unitatii.

In contextul actual economic, de evolutie demografico-sociala zonala, tinand cont de locatia geografica si progresele unitatii in ultimii ani , vedem acest Spital Orasenesc un jucator important, de fapt cel mai important in zona, in ofertarea de servicii medicale contactabile cu Casa de asigurari de sanatate publica, dar in viitor si Case Private.

Pentru aceasta, se fac eforturi in continuare de imbunatatire a dotarii tehnologice si modernizare a spatiilor medicale; Spitalul implementeaza standardele de calitate necesare indeplinirii criteriilor de acreditare, a fost demarata cererea de intrare in procedura de acreditare, in paralel cu imbunatatirile necesare prevazute de legislatia specifica.Este o preocupare majora diversificarea posibilitatilor de investigatii paraclinice –imagistice si de laborator; participam de 3 ani la schemele de intercomparare, facem control intern la analizoarele automate, se implementeaza standard IS0 15189:2007 in vederea certificarii RENAR. Este mentinut standardul ISO 9001:2008 prin planningul de supraveghere anuala pentru imagistica si se extinde implementarea la intreaga unitate, inca din urma cu cca 1 an.

Vor fi facute ajustari ale structurii organizatorice in viitorul imediat, pentru a ne plia in dinamica la cerintele de servicii ale populatiei, pe legislatia specifica de contractare servicii medicale, pe controlul managerial intern in revizie dinamica, pe fluctuatiile mediului socio-economic, rezultatul final urmarit fiind indeplinirea misiunii spitalului: FIECARE PACIENT REZOLVAT BINE DE PRIMA DATA.

In final nu trebuie decat sa facem ca fiecare act medical executat sa reprezinte cea mai importanta activitate de PR a Spitalului cu traducerea , nu de public relations ci de PASTRAREA REPUTATIEI, lucru dealtfel nu foarte usor.

Dr. Horhota Lucian

Medic primar ATI

competenta terapia durerii si ecografie

Manager Spital Orasenesc Bolintin Vale

Spitalul Bolintin: in locatia de la Bolintin Deal se pot efectua analize medicale la cerere :

INR, markeri virali hepatite B,C, zoonoze gravide prim trimestru (CMV, toxoplasma s.a.), determ. betahcg, markeri tumorali pentru prostata - PSA, hormoni tiroida,, examen Babes Papanicolau, foarte curand hemoglobina glicozilata, precum si alti markeri bio-umorali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internare interventii chirurgicale/nasteri

Este necesar un repaus alimentar si de lichide de minim 6 ore de la momentul programarii interventiei dumneavoastra. Internarea in spital se va realiza inainte cu 2 ore...
Vezi mai multe...

Contact spital

Folosiţi formularul de contact pentru a afla orice informaţie doriţi să aflaţi. Veţi fi contactat(ă) cât mai curând posibil cu toate detaliile solicitate de către dumneavoastră...
Vezi mai multe...